Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật mở Lớp học bồi dưỡng kiến thức đấu thầu chuyên sâu và xử lý tình huống trong đấu thầu cho cán bộ, chiến sỹ

Trong 02 ngày từ 10 - 11/10/2016, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an mở Lớp học bồi dưỡng kiến thức đấu thầu chuyên sâu và xử lý tình huống trong đấu thầu cho cán bộ, chiến sỹ Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an và các đơn vị làm công tác kế hoạch đầu tư, tài chính, quản lý công sản trong Tổng cục.

Giảng viên Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và đầu tư đến trực tiếp giảng bài.

Bo CA: Boi duong kien thuc dau thau chuyen sau va xu ly tinh huong trong hoat dong dau thau mua sam tai san - Anh 1

Đại tá Lê Văn Phái, Giám đốc Trung tâm khai mạc lớp học.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, giảng viên đã truyền đạt, phân tích làm rõ các quy định đấu thầu theo pháp luật Việt Nam hiện hành, cách thức, kinh nghiệm giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh trong hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản.

Tư vấn lộ trình xây dựng Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an thành đơn vị đấu thầu chuyên nghiệp cấp quốc gia và bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ Trung tâm có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động đấu thầu.

Bo CA: Boi duong kien thuc dau thau chuyen sau va xu ly tinh huong trong hoat dong dau thau mua sam tai san - Anh 2

Ông Lê Văn Tăng, Giảng viên chụp ảnh lưu niệm với học viên.

Thực hiện tốt nhiệm vụ mua sắm tài sản cho lực lượng Công an nhân dân, đồng thời có thể hỗ trợ các cơ quan, đơn vị ngoài Ngành trong hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản theo chủ trương chung của Nhà nước.

Qua lớp học, học viên đã được trang bị nhiều kiến thức chuyện sâu, cách xử lý các tình huống phức tạp, thiết thực phục vụ cho yêu cầu công tác của đơn vị.

Hoàng Trung