Hanoinet - Z4, mẫu xe gây nhiều tranh cãi nhất của BMW, sẽ chuyển sang thế hệ thứ hai vào 2009 với không nhiều thay đổi trong thiết kế.