(AutoNet)- Những nhãn hiệu sang trọng một lần nữa thống trị cuộc khảo sát chất lượng xe hàng năm tại Mỹ do công ty nghiên cứu Strategic Vision Inc thực hiện.