Kể từ tháng 4/2008, các loại xe BMW do Euro Auto phân phối sẽ chính thức được sử dụng dịch vụ bảo hiểm của Liberty...