(CafeF) - Trước thông tin giữ nguyên lãi suất của FED, chững khoán Mỹ đã phục hồi trỏ lại trong khi chứng khoán châu Á cũng lạc quan hơn.