Blackberry 8830 World Edition là chiếc smartphone hỗ trợ cả GSM và CDMA.