Black Friday năm nay, số người mua sắm tại một số cửa hàng ở TP.HCM giảm so với năm ngoái. Nguyên nhân được cho là nhiều người trẻ có thói quen mua hàng online.

Khải Trần - Hàn Triệt