Sáng 25/10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Binh xet thi dua phai chat che, cong bang - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTH

Về việc tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2016 đối với các cụm trưởng, khối trưởng các cụm, khối thi đua thanh tra các bộ, ngành, địa phương; thanh tra các bộ, ngành, thanh tra các tỉnh, TP, các thành viên của Hội đồng đã thống nhất tỷ lệ khen thưởng cụ thể như sau:

Đối với các cụm, khối thi đua: Cụm thi đua số II được 1 Cờ, 2 Bằng khen; các cụm, khối thi đua khác 1 Cờ, 1 Bằng khen.

Đối với Thanh tra bộ, ngành: Bằng khen được tặng cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc thanh tra bộ, ngành. Riêng Thanh tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, và cơ quan thanh tra Giám sát Ngân hàng mỗi đơn vị được thêm 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc cơ quan cấp dưới.

Đối với Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: Bằng khen được tặng cho 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Thanh tra cấp tỉnh và 1 cá nhân thuộc Thanh tra cấp huyện, sở; riêng Thanh tra TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi đơn vị được thêm 1 tập thể và 1 cá nhân.

Về việc tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng của khối trưởng các khối thi đua thuộc TTCP; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP:

Đối với các khối thi đua, tỷ lệ xét tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Tổng TTCP là mỗi khối được 1 Cờ, 1 Bằng khen.

Ông Trần Trung Thành - Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra lưu ý, không xét khen thưởng đối với đơn vị là khối trưởng các khối thi đua không tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016 và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016.

Đối với các tập thể phòng, ban và tương đương thuộc các cục, vụ, đơn vị: Cục, vụ đơn vị có 3 phòng trở xuống được đề nghị xét tặng 1 Bằng khen; đối với các đơn vị có từ 4 - 6 phòng trở lên được đề nghị tặng 2 Bằng khen; đối với đơn vị có từ 7 phòng trở lên được đề nghị xét tặng 3 Bằng khen.

Đối với cá nhân: Danh hiệu Lao động tiên tiến không khống chế tỷ lệ bình xét, song đây là căn cứ để xét các danh hiệu thi đua cao hơn. Vì vây, Hội đồng yêu cầu, các đơn vị phải bình xét chặt chẽ, bảo đảm chính xác, công bằng, bình đẳng. Những cá nhân không đủ tiêu chuẩn theo quy định kiên quyết không đề nghị công nhận danh hiệu.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cá nhân đạt danh hiệu này phải được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ. Tỷ lệ đề nghị tặng danh hiệu không quá 15% số lao động tiên tiến của đơn vị (số lượng lãnh đạo đơn vị tỷ lệ không quá 50%).

Chiến sỹ thi đua ngành Thanh tra là 50% số cá nhân của đơn vị có đủ 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

Tỷ lệ được tặng Bằng khen của Tổng TTCP là 50% số cá nhân có 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

Việc bình xét thi đua, khen thưởng được tiến hành đồng thời với việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2016, theo trình tự bình xét danh hiệu cho cá nhân trước, tập thể sau; bình xét danh hiệu trước; trình tự khen thưởng theo thứ tự từ thấp đến cao bằng hình thức bỏ phiếu.

Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra cũng đã nhất trí đề nghị Hội đồng cấp trên xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân ông Nguyễn Xuân Lãng - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ III.

Hội đồng cũng đã xem xét, cân nhắc, đề xuất xét tặng kỷ niệm chương ngành Thanh tra cho các đồng chí có cống hiến, đóng góp cho ngành nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2017).

TTH