Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bình Thuận đang triển khai đề tài bảo tồn nguồn gene con dông nhằm duy trì đa dạng sinh học và khai thác phục vụ nghiên cứu, thương mại.

Binh Thuan nghien cuu bao ton gene con dong - Anh 1

Ngoài việc mô tả, nhận diện và tư liệu hóa các đặc điểm hình thái, sinh thái của dông khu Lê, đề tài còn xây dựng mô hình bảo tồn tại chỗ nguồn gene này tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Mô hình bao gồm: Bảo tồn tại chỗ ngoài tự nhiên (ở rừng Dốc Dung, thôn Hồng Lâm và rừng Nhu, thôn Hồng Thắng, tổng diện tích 1.270ha); bảo tồn tại chỗ trong môi trường nuôi (trên diện tích 4.000m² tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong).

Đề tài cũng hỗ trợ kinh phí sửa chữa chuồng trại và con giống cho 3 thôn Hồng Chính, Hồng Lâm và Hồng Thắng; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì nguồn gene con dông khu Lê.

Thu Trang