– Mặc dù năm 2010 là năm có diễn biến khí hậu tương đối khắc nghiệt nhưng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bình Thuận là khoảng 15.881 tấn, đạt 117,6% kế hoạch năm. Đặc biệt sản xuất tôm giống tiếp tục duy trì và giữ vững uy tín chất lượng trên thị trường cả nước, sản lượng tiêu thụ tăng 40,6% so cùng kỳ.

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận đã tăng cường công tác kiểm dịch hiệu quả, nhất là tôm giống. Vì thế, hầu hết các lô tôm giống trước khi xuất ra khỏi trại, đều được kiểm dịch tại cơ sở và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Bên cạnh đó, công tác giám sát đầu vào, tôm bố mẹ nhập khẩu được quản lý chặt chẽ và tiến hành theo đúng quy trình. Tất cả các lô tôm bố mẹ nhập khẩu, đều được kiểm tra ngoại quan và nguồn gốc tại cửa khẩu, ngoài ra còn được theo dõi giám sát liên tục tại các cơ sở nuôi tôm, để kịp thời xử lý dịch bệnh phát sinh. Công tác kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản trong quá trình nuôi, được Chi cục thường xuyên giám sát tại cơ sở. Trong năm Chi cục đã trực tiếp kiểm tra vệ sinh thú y ở gần 150 cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản, trong đó chủ yếu là cơ sở sản xuất tôm giống, ngoài ra còn kiểm tra những cơ sở khác như nuôi thủy sản bằng lồng bè, nuôi tôm thương phẩm và cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản. Nhờ tăng cường kiểm dịch, kiểm soát, tôm giống xuất bán trên thị trường đều đạt yêu cầu về chất lượng con giống, góp phần nâng cao uy tín tôm giống Bình Thuận; đồng thời khuyến cáo và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh tôm thẻ chân trắng nuôi thương phẩm, không để lây lan ra diện rộng. Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 158 cơ sở sản xuất giống thủy sản các loại, bao gồm trên 600 trại. Trong đó sản xuất giống tôm, cua, cá các loại… hầu hết các cơ sở sản xuất giống trong năm qua đều giữ được sự ổn định sản xuất, có nhiều cơ sở còn mở rộng thêm quy mô. Có thể nói, nuôi tôm thương phẩm ở Bình Thuận đã được đẩy mạnh thả nuôi trên diện tích lớn, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm ưu thế với gần 700 ha. Tổng sản lượng thu hoạch tôm thương phẩm năm 2010 là trên 11 nghìn tấn, đạt 105% kế hoạch năm./..