Sáng 3-11, tại thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), UBND tỉnh Tây Ninh và UBND tỉnh Bình Phước đã ký kết Chương trình hợp tác toàn diện về phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Binh Phuoc va Tay Ninh hop tac toan dien ve kinh te – xa hoi - Anh 1

Theo đó, hai tỉnh sẽ tập trung hợp tác ở năm lĩnh vực chính là nông nghiệp; công nghiệp – thương mại; văn hóa, thể thao, du lịch; giao thông – vận tải; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm. Cụ thể, ở lĩnh vực nông nghiệp, hai tỉnh sẽ trao đổi kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thâm canh, xây dựng vùng nguyên liệu, chuyên canh, phát triển công nghiệp chế biến, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật – công nghệ…

Bên cạnh đó, hai tỉnh cũng sẽ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng hợp tác xã, trang trại và gắn kết các cơ sở, doanh nghiệp nông nghiệp – nông thôn…

Ở lĩnh vực công nghiệp – thương mại, hai tỉnh sẽ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc quy hoạch, phát triển, quản lý các cụm, khu công nghiệp; hợp tác ở khâu chế biến và tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của hai địa phương…

Ở lĩnh vực giao thông – vận tải, hai tỉnh sẽ cùng nhau đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường kết nối nhanh hai địa phương; phối hợp tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư, nâng cấp các đoạn còn lại của quốc lộ 14C và mạng lưới quốc lộ trong vùng theo quy hoạch…

Đây là lần đầu Tây Ninh và Bình Phước có chương trình hợp tác toàn diện về kinh tế – xã hội. Trong thời gian tới, để chương trình hợp tác sớm được hiện thực hóa và đạt hiệu quả cao, hai tỉnh sẽ tạo ra các cơ chế, chính sách cụ thể, nhất quán và thuận lợi nhằm khai thác cao nhất những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; huy động được các thành phần kinh tế tích cực tham gia ở nhiều lĩnh vực và hình thức khác nhau…