Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh đã chi ngân sách hỗ trợ đầu tư nguyên vật liệu để mua 54.414 tấn xi măng, làm đường giao thông nông thôn cho các xã NTM.

Binh Phuoc: Ho tro hon 54.000 tan xi mang lam duong - Anh 1

20.000 tấn xi măng đã được hỗ trợ đầu tư làm đường nông thôn trong giai đoạn 1

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh đã chi ngân sách hỗ trợ đầu tư nguyên vật liệu để mua 54.414 tấn xi măng, làm đường giao thông nông thôn cho các xã NTM. Trong đó, giai đoạn 1 (tính đến đầu tháng 10/2016) đã giải ngân trên 20.000 tấn.

Theo Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, chương trình xây dựng NTM đã đạt nhiều thành quả. Những con đường nông thôn được trải bê tông khang trang, sạch đẹp khiến người dân rất phấn khởi. Hiện nay, việc làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đặc thù ngày càng lan rộng, nhận được sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp và nhân dân.

Tỉnh Bình Phước hiện đã có 2 xã cán đích NTM (xã Tân Lập thuộc huyện Đồng Phú và xã Tiến Hưng thuộc TX Đồng Xoài). Hiện có thêm 12 xã điểm đang hoàn thành 19 tiêu chí NTM, nhưng vẫn còn gặp khó khăn về tiêu chí xây trường học và đường giao thông. Cũng theo ông Trăm, 3 tháng cuối năm, tỉnh Bình Phước sẽ tập trung mọi nguồn lực có thể, để đưa 12 xã này cán đích trong năm 2016.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Phước quy định về cơ chế đầu tư đối với các công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2014-2020 sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xi măng (nguồn xi măng được UBND tỉnh bảo lãnh, đối ứng trả chậm từ nhà máy sản xuất xi măng đóng trên địa bàn tỉnh).

Đối với các huyện, thị xã sẽ phải bỏ ngân sách mua cát và đá. Riêng các chi phí máy móc, nhân công do nhân dân tự nguyện đóng góp.