Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa tổ chức khởi công công trình hỗ trợ tỉnh Kompongcham của Campuchia sửa chữa, làm mới tuyến đường giao thông và xây dựng cầu từ sông Tôn Lê Chàm (tỉnh Bình Phước) tới quốc lộ 7 (tỉnh Kompongcham).