Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Phụng vì liên quan đến vụ đánh ghen để tiến hành các bước kiểm điểm theo quy định của Trung ương Đảng khi cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật.