(Petrotimes) - Việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau thu hồi và giao đất rừng nghèo kiệt tại tỉnh Bình Phước còn nhiều sai phạm, nhưng việc xác định trách nhiệm và kiểm điểm xử lý kỷ luật cán bộ có nhiều vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm túc gây bức xúc trong dư luận.

Từ 2005 – 2011, tỉnh Bình Phước đã thu hồi trên 12.960ha đất rừng bị xâm canh, lấn chiếm trái phép, sau đó giao cho các nông lâm trường quản lý, sử dụng nhưng bị người dân vào khai phá trồng cây trái phép.

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết vào chiều 9/4 trong cuộc họp báo về kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, phản ánh của công dân các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài trong việc sử dụng đất lâm nghiệp.

Việc cưỡng chế thu hồi đất lâm nghiệp bị xâm canh ở Bình Phước có nhiều sai sót

Theo báo cáo kết luận số 13 ngày 3/1/2012 của Thanh tra Chính phủ thì việc cưỡng chế thu hồi đất lâm nghiệp bị xâm canh ở Bình Phước có nhiều sai sót về trình tự thủ tục, phương pháp tổ chức thực hiện không đúng qui định như không ban hành quyết định cưỡng chế đến các hộ dân, khi cưỡng chế không kiểm đếm tài sản, cây trồng, không lập biên bản khi cưỡng chế. Trách nhiệm trên trước hết thuộc về người đứng đầu chính quyền.

Mặt khác, việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau thu hồi và giao đất rừng nghèo kiệt còn nhiều sai phạm, nhưng việc xác định trách nhiệm và kiểm điểm xử lý kỷ luật cán bộ có nhiều vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm túc gây bức xúc trong dư luận. Từ 2005 – 2011, Bình Phước đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại và có biên bản làm việc với 751 hộ dân khiếu nại, tiếp nhận 587 đơn, tập trung các địa phương như huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp, Bù Đăng và Đồng Phú.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước khẳng định Bình Phước sẽ nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có sai phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, sử dụng không đúng đối tượng. Ông Khánh cho biết thêm việc thu hồi 591,3ha đất giao không đúng đối tượng đến nay vẫn chưa giải quyết xong đã gây mất lòng tin trong nhân dân. Vì vậy, tỉnh Bình Phước sẽ cương quyết xử lý và dùng đến biện pháp cưỡng chế một số địa phương không tuân thủ theo pháp luật.

Lâm tặc ngang nhiên khai thác gỗ ở rừng nghèo kiệt Bình Phước

Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong số 591,1ha đất được giao sai đối tượng, UBND tỉnh Bình Phước đến nay vẫn chưa thu hồi được do UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long chưa cương quyết trong thực hiện đối với diện tích mà các cán bộ nông lâm trường Đắk Ơ quản lý sử dụng.

Cụ thể, trong số 591ha đất giao sai đối tượng cần được thu hồi, UBND tỉnh Bình Phước đã rà soát được 428ha. Phần còn lại do một số cán bộ Nông lâm trường Đắk Ơ quản lý sử dụng vẫn chưa chịu giao lại. Điều này đã làm mất lòng tin của nhân dân đối với UBND tỉnh Bình Phước. Vì vậy, sắp tới tỉnh Bình Phước sẽ cương quyết thực hiện các biện pháp thu hồi, ngay cả thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Tuy nhiên, cũng theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, những đối tượng bị thu hồi đất giao sai đối tượng sẽ được đền bù tài sản trên đất. Cụ thể, trong số 428ha đã rà soát, UBND tỉnh Bình Phước sẽ ứng vốn ngân sách số tiền đền bù 27 tỉ đồng cho những người bị thu hồi.

Thúy An