(PL)- Để bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã hạ thuế suất nhập khẩu. Theo đó, hiện thuế suất nhập khẩu xăng, diesel giảm còn 0%; dầu hỏa và dầu madút giảm còn 2%. Tính đến ngày 7-2, tổng số tiền giảm thu do giảm thuế ước khoảng 7.500 tỉ đồng.

Đây là nội dung Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 7-2 về kết quả thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Công cụ thứ hai được áp dụng để bình ổn giá mặt hàng này, theo Bộ Tài chính, tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá với con số cả năm khoảng 3.500 tỉ đồng. Nhằm giảm lỗ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ này đã hướng dẫn doanh nghiệp tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu lên 1.600 đồng/lít (tăng 600 đồng/lít) từ 15-1. L.THANH