Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 5.12, một tiếng nổ lớn đã bất ngờ phát ra tại phân xưởng sản xuất cám của Cty San Miguel Pure Foods.