TT - Sáng 12-11, Công ty SV Probe đã đưa vào vận hành nhà máy SV probe tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là công ty 100% vốn đầu tư của Singapore thuộc Tập đoàn SV Probe.