Ngày 11.11, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp lần thứ 9 bất thường để bầu bổ sung 2 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Theo đó, ông Phạm Văn Cành - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương - được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 thay ông Vũ Minh Sang xin nghỉ hưu trước thời gian. Đồng thời, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Văn Nhị để nhận nhiệm vụ khác; bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Trần Thanh Liêm - Bí thư Thị ủy Thuận An - trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.