Ba trại nuôi thí điểm động vật hoang dã (ĐVHD) nổi tiếng cả nước là Cty TNHH bia Thái Bình Dương, Cty TNHH vườn bách thú Đại Nam và DNTN Thanh Cảnh đều nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang nuôi nhốt hàng nghìn con ĐVHD quý hiếm thuộc gần 100 loài, đặc biệt có một lượng hổ khá lớn.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra đã phát hiện ra hồ sơ phục vụ cho đợt kiểm tra thẩm định của cả 3 trại thực chất chỉ phục vụ cho việc đầu tư, củng cố chuồng trại, chưa làm rõ mục tiêu gây nuôi và phương án kỹ thuật gây nuôi sinh sản. Cụ thể, tại Cty TNHH bia Thái Bình Dương đang nuôi nhốt 723 con ĐVHD, trong đó có những loài cực kỳ quý hiếm: 31 con hổ, 7 con báo hoa mai, 6 con gấu ngựa. Số ĐVHD này được nuôi ở hai vị trí: Một ở ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ An. vị trí thứ hai tại ấp Ngãi Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, Cty chưa xuất trình được các hồ sơ pháp lý liên quan đến vị trí thực hiện dự án. Hiện nay các hồ nuôi cá sấu nước ngọt không có hệ thống xử lý nước thải, Cty sử dụng nước triều cường để xả thải trực tiếp nước thải ra sông rạch gây ô nhiễm. Ngoài ra, theo nhận định của Đoàn kiểm tra, trại này mới chỉ có 3 loài có khả năng sinh sản là hổ, báo hoa mai và cá sấu nước ngọt. Tại trại nuôi của Cty TNHH vườn bách thú Đại Nam đang nuôi 583 con ĐVHD, trong đó có một lượng lớn hổ, gấu quý hiếm. Qua kiểm tra, Đoàn yêu cầu Cty này khẩn trương hoàn thiện lại phương án gây nuôi sinh sản loài hổ và chậm nhất sau 3 tháng phải trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ngoài ra, Đoàn cũng khuyến nghị Cty rằng Việt Nam đã tham gia Công ước CITES và Diễn đàn Hổ toàn cầu, vì vậy việc gây nuôi sinh sản loài hổ không phải vì mục đích thương mại. Riêng trại nuôi của DNTN Thanh Cảnh dù số lượng ĐVHD ít nhất: 245 con, nhưng Đoàn kiểm tra đã phải đưa ra hàng loạt “vấn đề” yêu cầu chấn chỉnh ngay. Đặc biệt, doanh nghiệp phải lập ngay thủ tục bổ sung ngành nghề gây nuôi ĐVHD thí điểm vào Giấy phép kinh doanh. Thực hiện việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho toàn bộ khu trại trước khi thải ra môi trường…