Trong 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Bình Dương có hơn 700 triệu USD là vốn đầu tư cấp mới.