Sáng 23/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương để lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải.

Bình Dương gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư FDI.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, đến nay, Nhật Bản là quốc gia đầu tư FDI dẫn đầu tại Bình Dương với 241 dự án, tổng vốn đầu tư tính đến ngày 12/9/2016 là 5,13 tỷ đô la Mỹ. Riêng 9 tháng đầu năm nay, có 4 dự án đầu tư mới và 9 dự án tăng vốn đầu tư, với tổng vốn 116,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,6% (sau Singapore và Hàn Quốc).

Tính đến ngày 12/9, Bình Dương đã thu hút gần 1.532 triệu đô la Mỹ, trong đó cấp mới 188 dự án với vốn đầu tư 999,8 triệu đô la Mỹ và 93 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm gần 532 triệu đô la Mỹ.

Lũy kế đến nay, Bình Dương có 2.775 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 25.182 triệu đô la Mỹ. Trong đó, đầu tư vào các KCN là 1.686 dự án, với tổng vốn đầu tư 16.668 triệu đô la Mỹ, chiếm 66,19% trên toàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Dương 9 tháng đầu năm 2016 tiếp tục có chuyển biến tích cực, đã đạt 109,4% kế hoạch năm và đạt 99,4% so với cùng kỳ 2015. Thời gian qua, tỉnh đã thu hút được các dự án lớn phù hợp với định hướng đầu tư của tỉnh cũng như phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp. Phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài đều được thu hút vào các KCN hoặc cụm quy hoạch phát triển công nghiệp.

Ông Liêm cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất về hạ tầng, thủ tụ hành chính cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng đầu tư vào Bình Dương.

Cao Cường