(Xây dựng) - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bình Dương, đến nay các đô thị trên địa bàn tỉnh đã được phủ kín quy hoạch chung đô thị với tỷ lệ 100%; quy hoạch phân khu đạt 56% (23/41 phường); quy hoạch chi tiết 1/500 ước đạt khoảng 30%; quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đạt 75% (36/48 xã).

Đã có hơn 300 đồ án quy hoạch các loại được tổ chức lập và phê duyệt, trong đó có 15 đồ án quy hoạch chung của các đô thị trong tỉnh. Từ thành phố, thị xã, thị trấn đều có quy hoạch chung đô thị được duyệt, kể cả các đô thị loại 4, đô thị mới loại 5 cũng được chính quyền các cấp quan tâm tổ chức lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng để quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư và nâng cấp đô thị theo đúng định hướng.

Cao Cường