(Chinhphu.vn) – Hôm nay (11/11), HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua tờ trình và nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Vũ Minh Sang do nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh tổ chức bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Phạm Văn Cành, đại biểu HĐND khóa VIII, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình và nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Văn Nhị để nhận nhiệm vụ khác.

Cũng trong phiên họp này, HĐND tỉnh đã bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Trần Thanh Liêm, Bí thư Thị ủy Thuận An trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Bình Minh