Trưa 20.2, tại công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam (khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn, ước mức thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.