Sáng 3-10, tại Gia Lai, Binh đoàn 15 đã tổ chức diễn tập tác chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất năm 2016.

Binh doan 15 dien tap tac chien nam 2016 - Anh 1

Binh đoàn 15 diễn tập tác chiến năm 2016

Binh doan 15 dien tap tac chien nam 2016 - Anh 2

Cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 15 theo dõi qua màn hình.

Hoạt động diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến (Hạ quyết tâm tác chiến, thông qua kế hoạch các ban, ngành); giai đoạn 3: Thực binh đánh địch bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất của binh đoàn.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã lãnh đạo, chỉ huy chuyển trạng thái SSCĐ; triển khai các bước, giai đoạn, kế hoạch, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; huy động lực lượng, phương tiện, khí tài đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SSCĐ trong thời chiến.

Theo Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 15, diễn tập lần này giúp đánh giá khả năng, trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ về nhiệm vụ diễn tập SSCĐ, đặc biệt là các giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ, nhất là thông qua Nghị quyết của Đảng ủy về các giai đoạn diễn tập, thông qua Quyết tâm chiến đấu và thực hành chiến đấu; hiệp đồng với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ tài sản và người lao động binh đoàn… đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động trong Binh đoàn nắm rõ, hiểu được nội dung công tác, phương pháp trong chuyển trạng thái SSCĐ, chuyển hoạt động sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn sang hoạt động thời chiến.

Diễn tập diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5-10-2016).

theo Quân đội nhân dân