Bánh xe nước sông Lại Giang, thị trấn Bồng Sơn, những cánh đồng ở Hoài Nhơn... là loạt ảnh hiếm về Bình Định năm 1968 của người lính công binh Mỹ Joe Deichelbohrer.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 1

Bánh xe nước bên bờ sông Lại Giang. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 2

Trên đường ven sông Lại Giang. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 3

Trụ sở của Chi Thông tin Quận Hoài Nhơn. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 4

Trên đường Quốc lộ đoạn qua thị trấn Bồng Sơn. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 5

Đồng lúa ở Hoài Nhơn. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 6

Những ngôi nhà tranh vách đất ở vùng nông thôn. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 7

Những đứa trẻ trước hiên nhà. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 8

Trẻ em nông thôn Bình Định. Ảnh: 19engrvn.org.

Binh Dinh nam 1968 trong anh cua linh cong binh My - Anh 9

Người nông dân trên bờ ruộng. Ảnh: 19engrvn.org.

Theo Kiến Thức