Ngày 14/4, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia khẳng định, sau hội nghị hiệp thương 3, công tác tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động tranh cử cần đảm bảo sự bình đảng, công khai và minh bạch.

Binh dang va minh bach cho cac ung cu vien khi van dong tranh cu - Anh 1

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng
bầu cử Quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bà Tòng Thị Phóng bày tỏ sự xúc động khi được trở về ngôi nhà chung của MTTQ Việt Nam, đặc biệt là được dự một cuộc họp thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm.

Theo bà Tòng Thị Phóng, HĐBCQG đánh giá cao hoạt động MTTQVN ở cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn và tổ dân phố đã phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn góp phần to lớn vào chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ tới. Tới đây, theo Luật, chậm nhất ngày 17/4 Mặt trận sẽ có hồ sơ gửi sang Hội đồng bầu cử QG để có hồ sơ công bố. Chậm nhất ngày 26/4 sẽ công bố.

Với tinh thần, trách nhiệm, bà Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, MTTQ VN đã tổ chức hiệp thương lần 3 là hoàn toàn đúng luật với không khí dân chủ, thẳng thắn với số lượng được giới thiệu ngày hôm nay đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 1175 về điều chỉnh cơ cấu ĐBQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho biết, danh sách được báo cáo trước các cụ, các vị tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã có điều chỉnh theo Nghị quyết 73 của Ủy ban Bầu cử Quốc hội. Đặc biệt, sau hội nghị hiệp thương lần 2, HĐBCQG đã phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, giám sát của các cơ quan tổ chức bầu cử ở các địa phương, công tác bầu cử, hướng dẫn bầu cử đã thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Trung ương cũng như HĐBCQG, các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được hướng dẫn chu đáo. Đặc biệt, về số nhân sự Trung ương khi chưa chuẩn bị được người đủ tiêu chuẩn thì cơ quan chuyên trách của Ủy ban thường vụ Quốc hội chủ trương là không nóng vội, phải đảm bảo tiêu chuẩn.

Bà Tòng Thị Phóng cũng cho hay, tỉ lệ nữ, tỉ lệ dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ so với trước có tăng lên. Đại biểu đại diện cho các tôn giáo, người ngoài Đảng ở tất cả các địa phương đều được báo cáo.

“Đối với người tự ứng cử, chúng ta trân trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật là lập danh sách và hiệp thương lần 3. Đến nay điều kiện để hiệp thương lần 3 trên toàn quốc được triển khai đồng bộ” Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Binh dang va minh bach cho cac ung cu vien khi van dong tranh cu - Anh 2

Bà Tòng Thị Phóng trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị.

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, theo khẳng định của bà Tòng Thị Phóng, công tác này đã được tập trung, xem xét và có báo cáo gửi tới MTTQVN. Công tác giám sát, kiểm tra bầu cử cũng đã được tiến hành đồng bộ, đặc biệt giám sát của MTTQ Việt Nam đã rất kịp thời, có tác dụng động viên, khích lệ đồng thời thực hiện đúng công tác bầu cử đã được triển khai đồng bộ, công tác thông tin tuyên truyền đã được coi trọng.

“Đến nay qua kiểm tra trên tất cả các địa bàn chưa có vấn đề gì đột xuất và cố gắng không có việc gì đột xuất xảy ra, đảm bảo an toàn cho quá trình bầu cử. Công tác đảm bảo kinh phí năm nay sẽ được công bố kịp thời, khẩn trương, minh bạch. Tới đây các nội dung liên quan đến kinh phí sẽ công bố công khai” Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định.

Thời gian tới để chuẩn bị phân bổ kinh phí trên địa bàn, bà Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, các đơn vị bầu cử phải đảm bảo đúng tiêu chí. Đây cũng là công việc phải được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch đặc biệt gắn với các tiêu chí trong đó có tiêu chí giữ vững ổn định, không tập trung các đồng chí lãnh đạo cao cấp một chỗ, phải phân bố đồng đều các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Quốc hội, Nhà nước, Chính Phủ.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3 Hội đồng bầu cử QG phải niêm yết công bố danh sách theo từng đơn vị, rà soát danh sách cho chính xác nhất là các chức danh được kiện toàn sau khi Quốc hội đã họp, các đơn vị cũng đã bầu.

Việc rà soát danh sách đảm bảo tính chính xác là trách nhiệm của Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐBCQG cũng như Tiểu ban nhân sự HĐBCQG.

Bà Tòng Thị Phóng cho rằng, cần phải rà soát danh sách cử tri đảm bảo và phải niêm yết danh sách cử tri. Đây là nội dung quan trọng vì nhiều đại biểu còn ở chỗ này chỗ kia tránh bầu hộ, bầu thay.

Đối với việc chỉ đạo tiếp xúc cử tri thì đây là nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm MTTQ VN- là người tổ chức cho tiếp xúc cử tri phải đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch trong quá trình tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên.

HĐBCQG đã phân công kiểm tra đợt 2, đợt 3 công tác bầu cử. Đây là nội dung quan trọng. “Tất cả các đồng chí thành viên HĐBC Quốc gia đều tiến hành kiểm tra công tác bầu cử góp phần tháo gỡ khó khăn trên địa bàn, nhắc nhở công việc trong quá trình triển khai, động viên đồng bào tích cực đi bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Tất cả các đoàn kiểm tra trân trọng và mời thành viên UBTƯMTTQ Việt Nam tham gia vào quá trình kiểm tra.

Về công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng khẳng định, HĐBCQG đã thảo luận và đi đến nhất trí công tác tuyên truyền phải bình đẳng, khích lệ, động viên. Về an ninh trật tự, bảo vệ bầu cử, cần báo cáo kịp thời công tác bầu cử đến HĐBCQG và UBTƯ MTTQ Việt Nam vì đây là vấn đề liên quan, gắn với phong trào bảo vệ ANTQ tại địa bàn.

D.Yến- N. Phượng
Ảnh: Hoàng Long