(HNMO) - Ngày 31.3.2008, EVN Telecom chính thức khởi động điểm bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới tại đền Bà Kiệu (Hà Nội).