(VnMedia) - Chủ tịch Microsoft Bill Gates hôm 27/5 khẳng định sau khi nghỉ hưu ông sẽ vẫn tham gia vào công tác điều hành “gã khổng lồ phần mềm”.