TT - Thời sinh viên đã nắm trong tay hàng chục triệu USD. Một bước lên đỉnh vinh quang nhưng cũng chỉ một bước thôi, Reuben Singh rơi tõm xuống địa ngục. Không ai hiểu vì sao thần đồng kinh doanh của nước Anh lại dối trá.