NDĐT-Sáng 29-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào-Biểu tượng tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt-Lào”. Hoạt động này nằm trong chương trình kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào.

Đến dự có Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bà Sủn thon Xay nhạ chắc, CHDCND Lào taij Việt Nam; cùng hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử quân đội của hai nước Việt Nam và Lào. Hội thảo đầu tiên về biểu tượng tình đoàn kết Trong lời phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Phan Trung Kiên cho biết: “Đây là dịp để nhìn lại toàn diện ý nghĩa các hoạt động quân sự, cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào trong suốt 60 năm qua”. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, trưởng ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào cho rằng: “Trong nhiều năm qua, chúng ta đã tổ chức hội thảo về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nhiều lần, nhưng chưa lần nào bàn chuyên đề về vai trò Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam trong mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Vì vậy hội thảo khoa học lần này là làm nổi bật vai trò quan trọng, những biểu trưng sinh động nhất của lực lượng Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”. Đoàn đại biểu thanh thiếu niên tỉnh Quảng Bình sang thăm và làm việc với tỉnh Khăm Muộn (Lào). Với 65 bản tham luận được trình bày công phu, có chất lượng cao, đây là cuộc Hội thảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về đề tài Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự tham gia giúp Lào. Các tham luận tập trung làm sáng tỏ bốn vấn đề chủ yếu: Một là khẳng định rõ đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta về cách mạng Việt Nam và quan điểm, đường lối quốc tế vô sản đối với cách mạng Lào; tình đoàn kết đặc biệt liên minh chiến đấu trong sáng, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt-Lào. Hai là, quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Quân tình nguyện và Chuyên gia quận sự Việt Nam giúp cách mạng và nhân dân Lào theo đường lối, quan điểm quốc tế vô sản của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ba là Sự đóng góp của Quân tình nhuyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam với quân đội và nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào. Bốn là kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp và những bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp tục xây đắp tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam ngày càng tốt đẹp và phát triển trong giai đoạn cách mạng mới. Tình nghĩa Việt –Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 30-10-1949, Ban thường vụ chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (Nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) quyết đinh: “Các lực lượng quân sự của Việt Nam và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện”. Đây là mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển và trưởng thành của các lực lượng quân sự Việt Nam giúp Bạn trên chiến trường Lào; đồng thời khẳng định đường lối, quan điểm hết sức đúng đắn của Đảng ta trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng và nhân dân Lào, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân hai nước, cũng như cả ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương. Điệu Lăm vông truyền thống của Lào. Tình đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt-Lào là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam-Lào, các đơn vị Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam ở Lào đã sát cánh chiến đấu và công tác, giúp bạn xây dựng lực lượng chính trị, quân sự theo phương hướng để bạn tự đảm nhận được nhiệm vụ cách mạng của mình và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bà Sủn thon Xay nhạ chắc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào xúc động phát biểu tại hội thảo: “Có thể nói từng tấc đất, ngọn cây của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ và trên khắp đất nước Lào chúng tôi đều có dấu chân, những giọt mồ hôi, những giọt máu của các chiến sĩ hai nước hòa quyện với nhau để đổi lấy độc lập cho cả hai dân tộc. Các lực lượng tình nguyện đã góp phần xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng và căn cứ kháng chiến cho Lào từ không có đến có, từ nhỏ đến lớn, nhiều đồng chí đã phục vụ cách mạng Lào từ tuổi chưa đến đôi mươi đến lúc nghỉ hưu với tâm niệm trọn tình, trọn nghĩa, trọn đời với cách mạng Lào, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cạch mạng của hai Tổ quốc chúng ta. Sáu mươi năm đã trôi qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới đã có sự biến đổi nhanh chóng, phức tạp nhưng tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Kaysỏn Phomvihan đã dày công vun đắp đã được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ và nhân dân hai nước cùng nhau phát triển, nay đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có, là di sản quý bàu của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển hai nước, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai dân tộc.