Ngày 2-10, một số công đoàn lao động Mỹ đã lãnh đạo từ 175.000 đến 200.000 người Mỹ thuộc các nhóm hoạt động vì quyền công dân Mỹ biểu tình rầm rộ ở thủ đô Washington, DC.

Đoàn biểu tình kêu gọi chính phủ chi tiêu nhiều hơn để tạo việc làm, hỗ trợ bộ phận người dân còn tổn thương vì khủng hoảng kinh tế. Đồng thời hành động hơn nữa để phát triển quyền công dân, các chính sách kinh tế và giáo dục. THIÊN ÂN (Theo AP, Aljazeera)