Sáng 19/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt lần thứ IV (giai đoạn 2011-2016). Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh dự và tặng hoa chúc mừng.

Bieu duong dong bao dan toc va dong bao co dao trong xay dung NTM - Anh 1

Ông Trần Phù Tiêu phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã tích cực triển khai để huy động các nguồn lực, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, tổng huy động nguồn lực giai đoạn 2011 - 2015 toàn tỉnh đã có 247/247 xã hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch, Đề án nông thôn mới và đã huy động 95,78 tỷ đồng, người dân đối ứng trên 80 tỷ đồng; ngoài ra từ nguồn kinh phí hỗ trợ ngân sách tỉnh cho chương trình nông nghiệp trọng điểm là 203,6 tỷ đồng với 896.250 lượt tổ chức, các nhân được hưởng thụ.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động cụ thể như hiến đất, góp ngày công, tiền... để xây dựng nông thôn mới.

Bieu duong dong bao dan toc va dong bao co dao trong xay dung NTM - Anh 2

Văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Phong trào vận động nhân dân hiến đất, hiến ngày công lao động, huy động nguồn lực để làm đường giao thông, nhà văn hóa để xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, tiêu biểu như huyện Hạ Hòa vận đông nhân dân hiến đất được hơn 175 nghìn m2; Tam Nông: 69 nghìn m2; Phù Ninh hơn 86 nghìn m2 và hơn 25.900 ngày công và trên 6 tỷ đồng…

Trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, ông Trần Phù Tiêu cho biết, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, thực hiện tốt các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bieu duong dong bao dan toc va dong bao co dao trong xay dung NTM - Anh 3

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tặng hoa chúc mừng.

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 260 lễ hội được tổ chức, trong đó 223 lễ hội dân gian, 32 lễ hội lịch sử cách mạng và 5 lễ hội tôn giáo; thực hiện tốt công tác quản lý về xây dựng, tu bổ công trình tôn giáo với 126 nhà thờ, nhà nguyện, 308 ngôi chùa, tổ chức tốt các hoạt động Giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Lăng Xương, Đền Du Yến…

Theo ông Trần Phù Tiêu, từ những kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, đặc biệt là bộ mặt nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bieu duong dong bao dan toc va dong bao co dao trong xay dung NTM - Anh 4

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chụp ảnh cùng đại biểu.

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo từng bước được cải thiện, nhân dân phấn khởi, hăng hái tham gia lao động sản xuất, chiến thắng đói nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội; góp phần củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường.

Tại Hội nghị 140 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt đã được vinh danh; 10 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu được UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen.

Anh Vũ

Từ khóa

biểu dương đồng bào phú thọ dân tộc