TT - Dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào, ngôn ngữ @ vẫn được giới trẻ say mê và "sáng tạo" không ngừng. Càng ngày càng có những biến thể mới mà những ai "lạc hậu" sẽ không thể nào hiểu nổi. Có nên lo lắng trước hiện tượng này?