Nghị định số 56/2016 ngày 29/6/2016 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 111/2013 ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013...

Anh Nguyễn Văn Bân ở TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương hỏi:

Tôi có người con tính nết nghịch ngợm. Từ tết đến nay cháu tham gia đánh nhau 2 lần, gia đình đã bồi thường cho người bị hại nên cháu chỉ bị xử lý hành chính. Vừa qua cháu lại tham gia đánh nhau và bị lập hồ sơ cải tạo ở xã, phường.

Xin hỏi việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục ở xã, phường đối với cháu là đúng chưa, được quy định ở văn bản nào của nhà nước?

Trả lời:

Tại Nghị định số 56/2016 ngày 29/6/2016 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 111/2013 ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013 như sau:

c) Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 6 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm này, thì thời hiệu là 6 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên;

d) Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 3 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

Người nghiện ma túy đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

đ) Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 6 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với lần vi phạm này, thì thời hiệu là 6 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên”.