Hanoinet - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quang Huy- Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối trả lời báo chí trước những diễn biến của tỷ giá ngoại tệ những ngày gần đây.