Hanoinet- Ngay sau khi áp dụng biên độ mới, một số công ty chứng khoán đã ra thông báo giảm phí giao dịch để hỗ trợ khách hàng.