Hồ nước mặn ở Vận Thành, Sơn Tây chuyển màu đỏ do sự xâm nhập của vi tảo. Đây là hồ nước 500 triệu năm, có diện tích 120 km2 và được gọi là "Biển Chết của Trung Quốc".

Trà My