So với năm 2016, năm 2017 giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương, giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Bien che cong chuc nam 2017 giam manh so voi 2016 - Anh 1

Biên chế công chức năm 2017 giảm mạnh so với 2016