Trong thời đại của công nghệ thông tin, hễ làm đến việc gì, mọi người lại nói: “alo cho tôi nhé!”, hay: “mail lại luôn đấy!”, hoặc: “check mail chưa?”…Đương nhiên, thời nay, cái điện thoại, nhất là điện thoại di động trở thành tâm điểm của mọi chuyện, tựu trung nhất là xài mobile để làm điệu.