Nợ xấu cao gấp 2,4 lần hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu do đó cũng tăng mạnh, lên 1,9%. Tốc độ huy động vốn (25%) áp đảo tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm (12%).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 của riêng công ty mẹ. Báo cáo hợp nhất hiện vẫn chưa được ngân hàng này công bố.

Chi phí trích lập dự phòng đã tăng mạnh lên 2.464 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 5,6% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.937 tỷ đồng, tăng 4,3% cùng kỳ. Đi cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng này cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

BIDV trich lap du phong gan 2.500 ty dong trong quy III, gap 5,8 lan cung ky - Anh 1

Tổng dư nợ cho vay khách hàng cuối quý III năm 2016 đạt 663.196,7 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm 2016. Đến cuối quý III, tiền gửi của khách hàng tăng 25%, từ 566,5 nghìn tỷ đồng lên 712 nghìn tỷ đồng. Tốc độ huy động vốn áp đảo tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm.

Dư nợ tăng nhưng cơ cấu nợ lại có sự thay đổi theo chiều hướng không mấy tích cực với sự gia tăng đáng kể của nợ nhóm 4 và nhóm 5. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 1316 tỷ đồng, lên hơn 2.200 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn tăng đột biến từ 596 tỷ đồng lên 6.947 tỷ đồng.

Nợ xấu của BIDV (nợ dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) tăng thêm 7.767 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng nợ xấu nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu do đó tăng mạnh so với đầu năm, từ 0,92% lên 1,99%.