Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - ngân hàng gốc quốc doanh hiện có 95,28% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước sẽ trả cho Bộ Tài chính 2.768 tỉ đồng cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 11 tới.

BIDV se tra Bo Tai chinh hon 2.768 ti dong co tuc - Anh 1

Đại hội đồng cổ đông bất thường của BIDV ngày 22-10. Ảnh: BIDV cung cấp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của BIDV diễn ra hôm nay (22-10) tại Hà Nội đã được Hội đồng quản trị công bố quyết định chi trả cổ tức năm 2015 của ngân hàng bằng tiền mặt thay vì bằng cổ phiếu như đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 đã quyết định trước đó.

Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo số 2884/TB-BIDV trước đại hội một ngày về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015, theo đó tỷ lệ chi trả 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu là 4-11-2016, ngày thực hiện chi trả cổ tức là 21-11-2016.

Với thay đổi này, cổ đông nhà nước, hiện nắm giữ 95,28% vốn điều lệ của ngân hàng có vốn điều lệ 34.187.153.340.000 đồng (ba mươi tư nghìn, một trăm tám mươi bảy tỉ, một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng) sẽ thu về khối lượng cổ tức trên 2.768 tỉ đồng.

Đây là thay đổi diễn ra sau khi Bộ Tài chính có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và BIDV đề nghị chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt.

Mặc dù trong nhiều thông điệp của mình trước đó BIDV thể hiện mong muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu và tập trung nguồn lực cho việc tăng vốn của ngân hàng, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính cho hoạt động bền vững của ngân hàng trong tương lai gần, song đến nay các cơ hội tăng vốn vẫn còn không ít khó khăn.

Trả lời cổ đông tại đại hội đồng cổ đông hôm nay, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc BIDV ông Phan Đức Tú nói rằng quyền chi cổ tức là quyền của cổ đông lớn nhà nước vì cổ phần nhà nước chiếm trên 95%. Ngân hàng sẽ chia cổ tức năm 2016 dự kiến lớn hơn hoặc bằng 7% (chưa biết bằng tiền hay cổ phiếu).

Trước đó, ở đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay vào ngày 24-3-2016, Hội đồng quản trị BIDV đã trình đại hội phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ ngân hàng trong quí 2 và quí 3 năm nay với dự kiến từ ba kênh: phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài khi có điều kiện thuận lợi; phát hành trái phiếu chuyển đổi; phát hành cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị dự kiến phát hành là 9.446 tỉ đồng.

Trong đó, phát hành ra công chúng và nhà nước từ chối quyền mua 2.118 tỉ đồng (tương đương 6,2% vốn điều lệ tại thời điểm 31-12-2015), phát hành từ nguồn thặng dư thoái vốn từ đơn vị liên doanh và bán cổ phần công ty con 1.503 tỉ đồng (tương đương 6,2% vốn điều lệ) và phát hành cho cổ đông hiện hữu 5.825 tỉ đồng (17,04% vốn điều lệ). Nếu đợt phát hành diễn ra, dự kiến vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 34.187 tỉ đồng lên 43.633 tỉ đồng, tương đương mức tăng 27,63%.

Thông cáo báo chí của BIDV gửi đi hôm nay 22-10 cho biết, đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Điểm sửa đổi căn bản nhất được đại hội thông qua là: tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV (trước đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị). Theo đó, một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh này cũng đã được sửa đổi phù hợp.

Tại đại hội lần này, BIDV cũng cập nhật cho cổ đông kết quả kinh doanh. Tính đến 30-9-2016, tổng tài sản ngân hàng đạt 956.000 tỉ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887.000 tỉ đồng. Tính đến hết 30-9-2016, tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912.000 tỉ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt trên 698.000 tỉ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỉ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%.

“BIDV khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 với dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 18%, huy động vốn tăng trưởng 19%, lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 tỉ đồng”, theo thông cáo báo chí.