(NDHMoney) BIC vừa qua đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và Bệnh viện Nhi TW – Khoa điều trị tự nguyện A, bổ sung mạng lưới bệnh viên liên kết bảo lãnh viện phí của BIC.

Việc ký kết các thỏa thuận này nằm trong nỗ lực mở rộng mạng lưới cơ sở y tế/bệnh viện liên kết của BIC trên toàn quốc. Khi khám chữa bệnh tại hệ thống cơ sở y tế/bệnh viện này, khách hàng tham gia bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người tại BIC (gồm các sản phẩm BIC Care và BIC HealthCare) sẽ được BIC thay mặt chi trả các chi phí khám chữa bệnh nằm trong phạm vi bảo hiểm của khách hàng.