(Vietstock) - Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) vừa quyết định mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ từ lợi nhuận để lại và chưa phân phối.

Giao dịch thực hiện trong thời gian từ 11/11/2011 đến 31/01/2012 theo nguyên tắc giá thị trường.