Biên lợi nhuận gộp của Bibica đang ở mức hơn 36%. Tăng trưởng quy mô doanh thu cùng biên lãi gộp đã giúp doanh nghiệp ngành bánh kẹo này đạt mức lợi nhuận cao nhất so với quý III các năm trước.

CTCP Bibica (mã BBC-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ.

Quy mô doanh thu kỳ này đã tăng gần 17%, đạt 330,5 tỷ đồng, qua đó giúp doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 758 tỷ đồng.

Biên lãi gộp được cải thiện lên 36% cùng với tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu đều giảm so với cùng kỳ giúp Bibica tăng vọt lợi nhuận trong kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 của Bibica nhờ đó tăng 45% so với cùng kỳ, đạt 27,3 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế trên 65 tỷ đồng, Bibica hiện đã hoàn thành 80,6%.

Bibica lai quy III 27 ty dong, tang 42% cung ky - Anh 1

Tính đến cuối quý III/2016, tổng tài sản của Bibica đạt 920 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là tài sản ngắn hạn. Tài sản cố định gồm máy móc, nhà xưởng khấu hao hơn 63%, giá trị còn lại là 211 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ tại Bibica hiện chỉ chiếm 21,3%. Nợ phải trả hơn 196 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm.