(ATPvietnam.com) - Trung tâm GDCK Hà Nội vừa cho biết, vừa qua trung tâm đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 3 công ty.