Căn cứ công văn kiến nghị của kiếm toán nhà nước sô 465/KV1-TH ngày 31/8/2016, THB công bố số thuế TTĐB phải nộp là hơn 21,57 tỷ đồng.

Bia Thanh Hoa phai nop hon 21,57 ty dong tien thue TTDB - Anh 1

CTCP Bia Thanh Hóa (mã THB - HNX) đã công bố kiến nghị của kiểm toán nhà nước về số thuế TTĐB phải nộp.

Theo đó, căn cứ công văn kiến nghị của kiếm toán nhà nước sô 465/KV1-TH ngày 31/8/2016, THB công bố số thuế TTĐB phải nộp là hơn 21,57 tỷ đồng.

Cụ thể, căn cứ vào kết quả và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với Tổng CTCP bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) về việc nộp vào ngân sách nhà nước số thuế hơn 931,5 tỷ đồng. Đến ngày 30/8/2016, Habeco mới thực hiện nộp hơn 12 tỷ đồng, số còn lại Habeco chưa thực hiện nộp NSNN là hơn 919,4 tỷ đồng (bao gồm số thuế tiêu thụ đặc biệt tại Công ty mẹ là 838 tỷ đồng, CTCP Cồn rượu Hà Nội là 59,7 tỷ đồng và THB là 21,57 tỷ đồng).

Kiểm toán nhà nước khu vực I đề nghị THB và các đơn vị thành viên nộp vào ngân sách nhà nước số thuế hơn 919,4 tỷ đồng do Kiểm toán nhà nước xác định tăng thêm đã được Kiểm toán nhà nước kết luận và kiến nghị tại báo cáo kiểm toán đối với Habeco.