Hiệp hội Bia Bỉ đệ đơn lên UNESCO xin công nhận bia Bỉ và văn hóa uống bia ở Bỉ là di sản văn hóa thế giới.

Bia Bỉ có khả năng sẽ trở thành di sản thế giới. Hiệp hội Bia Bỉ vừa đệ đơn lên Tổ chức Văn hóa-Khoa học-Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) xin công nhận văn hóa bia của nước mình là di sản văn hóa.

Đến nay đã có hơn 300 địa điểm và nền văn hóa được đưa vào danh sách của UNESCO, được công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Một khi được đưa vào danh sách, các địa điểm và các nền văn hóa này được quốc tế công nhận và bảo vệ.

Bia Bi se la di san van hoa the gioi? - Anh 1

Thử bia tại một lễ hội ở Brussels (Bỉ) ngày 5-11. Ảnh: EPA

Trong đơn gửi UNESCO, Hiệp hội Bia Bỉ nói rằng bia Bỉ và văn hóa uống bia ở Bỉ đã vượt quá hình thức chất uống có cồn thông thường và đã trở thành một lễ nghi quốc gia.

“Bia Bỉ có vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong các dịp lễ hội. Tại Bỉ có khoảng 1.500 loại bia”.

Nước Bỉ gồm ba cộng đồng dân nói tiếng Đức, Pháp, Hà Lan. Đơn gửi UNESCO do các doanh nghiệp sản xuất bia thuộc cộng đồng nói tiếng Đức soạn thảo và đệ trình với sự thống nhất của các doanh nghiệp bia hai cộng đồng tiếng Pháp và Hà Lan.