Tổng cục Hải quan vừa có công văn từ chối xác định trước mã số hàng hóa của Công ty TNHH Kiyomi Papers Vietnam với lý do mẫu hàng hóa DN đề nghị xác định trước mã số đã được mở tờ khai hải quan.

Được biết, Công ty TNHH Kiyomi Papers Vietnam đã có 2 đơn gửi đến Tổng cục Hải quan đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng bỉm NK. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ và thông tin đối với 2 mặt hàng tại đơn đề nghị xác định trước mã số, cho thấy, mặt hàng đã được DN mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II và thực hiện thủ tục hải quan.

Vì vậy, trường hợp của DN không đáp ứng được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP về điều kiện xác định trước mã số hàng hóa.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan như sau: Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

Một trường hợp khác cũng đã bị Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số hàng hóa do đơn đề nghị không khai đầy đủ các tiêu chí, số lượng hàng hóa làm mẫu DN gửi tới không đủ để thực hiện các xét nghiệm phân tích, phân loại hàng hóa. Hoặc hàng hóa gửi, kèm hồ sơ không được bảo quản trong điều kiện thích hợp, hàng hóa không giữ nguyên được tính chất, bị hư hỏng. Đây chính là những lưu ý cho những DN nào có ý định xác định trước mã số hàng hóa cần quan tâm.

Thu Trang